Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću je organizacija civilnoga društva usmjerena na sustavno poticanje procesa suočavanja s prošlošću u Hrvatskoj kroz dokumentiranje ljudskih gubitaka i osobnih sjećanja na ratove, otvaranje i poticanje javnog dijaloga o ratnim zbivanjima i različitim oblicima političkog nasilja te sustavni rad na unapređenju sudske prakse i standarda. 

Ključni razlog naših nastojanja je iskustvo prešućivanja ratnih zbivanja i drugih oblika političkog nasilja od 1941. do danas. Smatramo da je ta činjenica bitno utjecala na noviju povijest naših krajeva te da će se nužno reflektirati i na buduće generacije. Istovremeno, tradicija demokratskih vrijednosti, među koje spadaju i ljudskih prava, još uvijek nije zaživjela na našim prostorima, te smatramo da značajna odgovornost za ozbiljan i temeljiti pristup u njihovu promicanju i zaštiti leži na hrvatskom društvu upravo u sadašnjem povijesnom trenutku.

U ostvarivanju svojih ciljeva Documenta surađuje s osnivačkim organizacijama, udrugama obitelji nestalih, drugim civilnim inicijativama, vladinim institucijama, međunarodnim institucijama i organizacijama, institucijama državne i lokalne vlasti, znanstvenim institucijama, vjerskim zajednicama, medijima, te ostalim zainteresiranima.

Documenta je dobitnica Povelja Republike Hrvatske koju dodjeljuje Predsjednik RH za iznimno i uspješno poticanje procesa suočavanja s prošlošću u Republici Hrvatskoj, dokumentiranje i istraživanje prijeratnih, ratnih i poslijeratnih zbivanja te suradnje s organizacijama civilnoga društva i sličnih institucija u svijetu.

www.documenta.hr