Documenta – Osobna sjećanja na ratove i druge oblike političkog nasilja od 1941. do danas

Koordinatorica projekta: Tanja Petrović
Urednica materijala: Maja Dubljević
Istraživači: Marko Smokvina, Zrinka Kolarić, Nataša Stepčić, Tamara Banjeglav
Koordinatorica terenskog istraživanja: Darija Marić
Prevoditelji/ce: Ivana Krce Horsfall, Tamara Banjeglav, Ivana Miloš, Vanja Veršić, Josip Luša


Snimateljica: Ana Opalić

Dizajn: Siniša Ercegovac

Fotografije na naslovnici: Ana Opalić

Tehnička implementacija: Abacus Studio