Projekt Osobna sjećanja na ratove i druge oblike političkog nasilja od 1941. do danas financijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske kroz program Matra čiji je cilj poticanje društvene promjene i ojačavanje veza između organizacija civilnoga društva i institucija iz Nizozemske i drugih zemalja. 

Projekt u partnerstvu provode:

 

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću

Documenta je organizacija civilnoga društva usmjerena na sustavno poticanje procesa suočavanja s prošlošću u Hrvatskoj kroz dokumentiranje ljudskih gubitaka i osobnih sjećanja na ratove, otvaranje i poticanje javnog dijaloga o ratnim zbivanjima i različitim oblicima političkog nasilja te sustavni rad na unapređenju sudske prakse i standarda. 


Sveučilište Erasmus Rotterdam

Sveučilište Erasmus u Rotterdamu je međunarodni centar za kritičko promišljanje i akademsku izobrazbu, koje se u svojme djelovanju posebno fokusira na aktualna društvena pitanja. Sveučilište Erasmus u Rotterdamu je grupiralo svoje obrazovne i istraživačke aktivnosti u tri područja, u kojima uživa nacionalnu i međunarodnu reputaciju: (i) ekonomija i menadžment, (ii) medicinske i zdravstvene znanosti, (iii) pravo, kultura i društvo. Glavni zadaće Sveučilišta Erasmus u Rotterdamu su stvaranje i prijenos znanja koje proizlazi iz visokog stupnja društvene angažiranosti. U skladu s tim, sveučilište razvija znanje na analitičan, kritičan, istraživački i fleksibilan način, uz jaku međunarodnu orjentaciju. Dvije jedinice sudjeluju u ovom u projektu: Erasmus Studio i Fakultet povijesti i umjetnosti, posebno Odjel za Erasmus School of History, Culture & Communication.

Erasmus Universiteit Rotterdam je međunarodni centar za kritičko promišljanje i akademsku obrazovanje, usmjerenu na aktuelna društvena pitanja. Erasmus Univerzitet iz Rotterdama grupirao je svoju obrazovnu i istraživačku funkciju u tri područja u kojima Univerzitet ima nacionalnu i međunarodnu reputaciju: (i) ekonomija i management, (ii) medicina i zdravstvo, i (iii) pravo, kultura i društvo. Glavne zadaće Erasmus Univerziteta iz Rotterdama su stvaranje i prijenos znanja proizašlog iz visokog stupanja društvene uključenosti Univerziteta. U skladu s time, Univerzitet teži znanju na ispitivački, kritički, istraživački i fleksibilan način uz jaku međunarodnu orijentaciju. Dvije jedinice sudjeluju u ovom u projektu: Erasmus Studio i Erasmus School of History, Culture & Communication.

Erasmus studio provodi interdisciplinarni istraživački program koji se fokusira na nove znanstvene prakse i neispitane načine prikupljanja znanja koje omogućuju novi mediji i informacijska tehnologija.  Inovativna povijesna istraživanja, koja omogućuje velik broj osobnih narativa, a posebno onih koji su dostupni kroz multimedijalne zapise, predstavljaju važan niz koji povezuje istraživanja kojima se Erasmus Studio bavi u suradnji s Fakultetom za povijest i umjetnost, u sklopu kojeg djeluju Odsjeci za povijest, umjetnost i kulturalne studije, te medije koji su bili uključeni u praćenje kvalitete intervjua i metapodataka.

U sklopu projekta Osobna sjećanja na ratove i druge oblike političkog nasilja od 1941. do danas Erasmus studio je djelovao na dvije razine: koordinacija partnera, financija i logistike te kao poveznica između tehničkog i sadržajnog aspekta projekta. Dugoročni je cilj Erasmus Studia razviti multidisciplinarni istraživački program koji povezuje pretraživanje podataka digitalnih arhiva sa novom disciplinom digitalne humanističke znanosti (Digital Humanities).Sveučilište Twente

Sveučilište Twente je sveučilište koje objedinjuje snažan istraživački rad sa snažnim fokusom na valorizaciju: transfer znanstvenih inovacija na društvena područja. Istraživačka grupa HMI Human Media Interaction Group - Međusobni odnos između ljudi i medija (hmi.ewi.utwente.nl) je jedan od vodećih istraživačkih timova u području upotrebe govorne i jezične tehnologije i pristupa informacijama u usmenoj povijesti. Kombinacija govorne tehnologije, jezične tehnologije i tehnologije pristupa informacijama omogućava pretraživanje kolekcija koje se sastoje od govornih zapisa (sastanci, intervjui, ispričane priče, itd.). Ove pristupne alate istraživačka grupa koja se bavi međusobnim odnosima između ljudi i medija uspješno koristi u različitim projektima u suradnji s organizacijama koje se bave kulturnim naslijeđem i koje koriste metodu usmene povijesti: Kraljevska biblioteka, NIOD, IIAV, Gemeente Archief Rotterdam.

U sklopu ovog projekta HMI je bio uključen u razvoj baze podataka i razvoj protokola sa povezivanje videa i višejezničnih transkripata i metapodataka.DANS

DANS je institut Nizozemske kraljevske akademije umjetnosti i znanosti (KNAW) i Nizozmeske organizacije za znanstvena istraživanja (NWO). Od svojeg osnutka 2005. godine, DANS pohranjuje i omogućava stalan pristup informacijama istraživanja u području humanističkih i društvenih znanosti. S tim ciljem, DANS razvija stalne usluge arhiviranja, potiče druge da čine to isto, blisko surađuje s rukovoditeljima podataka kako bi što više informacija bilo dostupno za slobodnu upotrebu u znanstvene svrhe. DANS je ponudio uslugu pohrane kolekcije intervjua koji će se čuvati u Hrvatskoj, kao svojevrsan dugoročan arhiv. Također, DANS će osigurati da kolekcija prikupljenih podataka zadovoljava međunarodno priznate Data-Seal-Of-Approval standarde.

 

Noterik Multimedia BV

Noterik BV je softverska kompanija za on-line video tehnologiju iz Amsterdama.