Projektom Osobna sjećanja na ratove i druge oblike političkog nasilja od 1941. godine do danas namjera nam je afirmirati osobna sjećanja svih zainteresiranih svjedoka i svjedokinja povijesnih zbivanja u Hrvatskoj i sačuvati ih od zaborava. Smatramo da je bilježenjem i prenošenjem subjektivnih iskustava ljudi moguće doći do dubljih uvida u naizgled skrivene aspekte političkih previranja i ratnih sukoba koji su se zbili na ovim prostorima. Cilj nam je  potaknuti i osnažiti osobne i društvene procese suočavanja s prošlošću koje smatramo nužnim preduvjetima za izgradnju održivog mira i stabilnosti u društvu.

Tijekom 2010. godine započeli smo sa snimanjem osobnih sjećanja na području cijele Hrvatske te je dosad snimljeno više od 430 video intervjua. Kazivačima/cama pružena je mogućnost da sami odaberu neku od opcija vezanih uz stupanj povjerljivosti snimljenog materijala.

Veliki dio video svjedočanstava je transkribiran, preveden i dostupan u video arhivi ove stranice, dok je dio intervjua dostupan samo za istraživanja u Documenti.
Kontaktirali smo putem pisama, telefonski ili prilikom prezentacija projekta preko tisuću ljudi, te smo nastojali prilikom odabira kazivača/ica voditi računa o starosnoj dobi, spolu, etničkoj pripadnosti, porijeklu i slično, kako bi se postigao određeni stupanj reprezentativnosti kazivanja. Također smo nastojali da budu zastupljeni kazivači/kazivačice iz različitih mjesta i područja koja su bila pogođena ratom, a osobito iz onih mjesta koja su pretrpjela najteža stradanja i/ili oko kojih postoji neka politička kontroverza. 

Premda je projekt Osobna sjećanja na ratove i druge oblike političkog nasilja od 1941. do danas zamišljen isključivo kao proces prikupljanja i dokumentiranja materijala, nezaobilazna je činjenica kako takva građa treba biti dostupna što većem broju ljudi i korištena u što većem broju znanstvenih, umjetničkih, dokumentarističkih i obrazovnih programa. S tim u skladu, uloženi su napori kako bi se sakupljeni materijali diseminirali različitim institucijama i predstavili javnosti i zainteresiranim pojedincima.

Jedan oblik prezentacije usmjeren je na povećanje svijesti o različitim perspektivama i iskustvima rata i stradanja, te na važnosti poštivanja ljudskih prava.  Saznanje o patnjama svojih susjeda ili ljudi iz drugih krajeva zemlje, a posebno onih koji pripadaju drugačijim etničkim zajednicama trebalo bi pokrenuti debate u lokalnim zajednicama i doprinijeti uspostavljanju komunikacije između različitih društvenih skupina. Cilj nam je pridonijeti stvaranju društvene klime u kojoj će svijest o tuđem iskustvu rata potaknuti suosjećanje i solidarnost prema svim žrtvama. U tom smislu, materijal je pogodan za razne oblike korištenja u medijima te umjetničku i dokumentarističku obradu. (objavljivanje priča i članaka o protagonistima/cama kazivanja u medijima, dokumentarni filmovi, izložbe i sl.)

Drugi tip aktivnosti vezanih uz prezentaciju projekta, orijentiran je na mobiliziranje organizacija, institucija i pojedinaca za korištenje materijala u:

  • obrazovne svrhe,
  • za istraživanja na području humanističkih znanosti
  • za istraživanja vezana uz psihosocijalne posljedice rata i političkog nasilja
  • za formuliranje istraživačkih programa komparativnih studija u procesu suočavanja s   prošlošću
  • za studije slučaja